Videoles 6

Videoles 6.1 Technisch Tekenen (21 minuten)

Videoles 6.2 Patroondelen (7 minuten)

Videoles 6.3 Uitleg Gravit Designer (30 minuten)

Link naar de website van Gravit Designer: https://gravit.io/


Ga naar Gravit Designer

Videoles 6.4 Technisch tekenen met Gravit Designer (18 minuten)Terug naar de vorige les


Verder naar de volgende les